Waar staan we voor?


Onze missie is het overbruggen van de kloof tussen moeilijk bereikbare groepen en een in hun ogen vaak ingewikkelde en weinig helpende overheid. We zijn geïnteresseerd in praktische oplossingen voorbij meningen en schuldvragen. Want een inclusieve samenleving bouwen we niet van achter een bureau. We willen een platform zijn waarin we ervaringen en lessen delen en samen verder ontwikkelen. Want als iets werkt in lastige situaties, werkt het ook in andere gevallen.


Waar geloven we in?

We gaan ervan uit dat iedereen in essentie van betekenis wil zijn en erbij wil horen, ook mensen die soms ander gedrag laten zien. Wij helpen mensen daarbij, als ze daarvoor open staan. Dat is in onze ervaring veel vaker dan we denken. Het begint met aandacht en respect, normaal doen, betrouwbaar zijn en perspectief bieden. Perspectief dat aansluit bij hoe iemand naar de wereld en naar zichzelf kijkt. We geloven in doen, leren en verbeteren.


Wat doen we?

We doen innovatieve projecten waarin we samenwerken met gemeenten, overheden en uitvoeringsorganisaties rond lastige sociale kwesties, zoals moeilijk bereikbare groepen, complexe problemen en gestapelde dienstverlening, veiligheid, combineren van helpen en handhaven. Dat doen we praktisch, out-of-the-box én onderbouwd, samen met partijen met een soortgelijke missie.
Op dezelfde manier willen we de lessen die dat oplevert voor andere professionals en beleidsmakers toegankelijk maken. Via e-learning, video’s, voorbeelden, tools, co-creatie en training dragen we bij aan de ontwikkeling van praktische wijsheid.

“Je kunt er iets van vinden, je kunt er ook iets aan doen”

anoniem

Wat vinden we interessante vragen?

  • Hoe kunnen we dat wat kan, mag en moet, verbinden aan dat wat in de praktijk werkt?
  • Hoe help je mensen verder die dat op eigen kracht niet goed lukt, die in complexe situaties verkeren, soms zo hun eigen ideeën hebben over wat ze met hun leven willen en over wat wel en niet kan?
  • Hoe verbind je helpen en handhaven?
  • Hoe verbind je het belang van individuen aan het publieke belang van de samenleving?