Mind the Gap-Academy

MTG-A is een platform dat wil bijdragen aan het overbruggen van kloven: tussen overheid en burger, tussen beleid en uitvoering, tussen helpen en handhaven, tussen goede bedoelingen en goede resultaten. State of the art aanpakken en methodiek voor problemen van alle tijden, als het er echt op aankomt. We ontwikkelen publiek-private samenwerkingen gericht op innovatie en organisatie ontwikkeling. Wat we leren, dragen we graag over aan iedereen die daar iets mee kan.

  • INNOVATIEVE PROJECTEN

Nieuws