Resources

IPTA staat voor Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid. Het is een methodiek om kwetsbare jongeren (16-27 jaar) toe te leiden naar school of werk en criminele carrières te voorkomen. De aanpak is ontwikkeld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, afdeling high impact crimes.

MTGA heeft praktische tools ontwikkeld voor IPTA coaches. Er zijn praktijk verhalen, vragen, keuzemogelijkheden en tips waar je je als coach aan kunt scherpen. En die je samen met andere coaches kunt gebruiken om elkaar verder te helpen.

Werken met mensen is leuk. Niets is zo bevredigend als mensen hun pad helpen vinden. Maar soms weet je het als begeleider ook even niet meer. De SLIM methodiek helpt je om verder te komen als je:

  • weerstand, afhaken, verstarring en stagnatie ervaart
  • in complexe situaties een lijn moet uitzetten
  • beslissingen moet nemen in kwesties als: leiden of volgen? De regels centraal stellen of iemands eigen motivatie? Iemand helpen diens situatie te accepteren of juist om die situatie te veranderen? Aan de slag gaan met iemands motivatie of met iemands competenties?

Als je beter kijkt, zie je meer. Vooral als er extra ogen meekijken. Het meeste leer je in de praktijk, van steeds weer reflecteren op wat er beter kan. Van Kijken Naar Zien is een nieuwe, veelbelovende manier om te werken aan vakmanschap in de communicatie met cliënten. De methode werkt met video-opnamen van gesprekken en met cliëntfeedback; een onderzoeker/coach helpt professionals op weg. “Sinds de basisschool heb ik niet meer zoveel geleerd als nu.”