MIND THE GAP ACADEMY

MTG-A is een platform dat bijdraagt aan het overbruggen van kloven: tussen overheid en burger, tussen beleid en uitvoering, tussen helpen en handhaven, tussen goede bedoelingen en goede resultaten. We hebben een werkplaats en een winkel. We ontwikkelen in publiek-private samenwerkingen state of the art aanpakken en methodiek voor problemen van alle tijden. Wat we leren, dragen we graag over aan iedereen die daar iets mee kan. Dat vind je hier.

  • INNOVATIEVE PROJECTEN
  • De SLIM methodiek helpt je om in complexe situaties mensen effectief te begeleiden. Ontwikkeld in een Europees onderzoek en in samenwerking met Divosa.
  • IPTA is een aanpak om kwetsbare jongeren toe te leiden naar werk of school en criminele carrières te voorkomen. Ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie Van Justitie en Veiligheid. Hier vind je praktijkverhalen en dilemma’s.
  • Van Kijken Naar Zien is een nieuwe manier voor sociale professionals om te werken aan hun vakmanschap. Ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Zoetermeer en de HAN, met steun van ZonMw.

Nieuws