Wie zijn we?


Mind The Gap Academy is een initiatief van Bart Reedijk en Henk Spies.

Bart Reedijk

Bart is expert op het snijvlak van werk, zorg en veiligheid. Hij heeft veel ervaring in de re-integratie van ex-gedetineerden, begeleiden van kwetsbare jongeren om te voorkomen dat ze een criminele carrière ontwikkelen, en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. Hij werkt onder andere in pilot projecten van het ministerie van justitie en veiligheid (re-integratie officier, ipta-coach), voor gemeentelijke werkgeversservicepunten en als adviseur voor overheden. Met zijn onorthodoxe aanpak haalt hij opmerkelijke resultaten met ‘moeilijke doelgroepen’. Van de ex-gedetineerden die hij begeleid, gaat gemiddeld de helft aan het werk.

Ik geloof in de kracht van mensen die ergens in geloven en ervoor gaan. De kracht van ideeën én de kracht die uitgaat van contact en praktisch verschil maken, no-nonsense. Ik geloof niet in mirakels die een probleem vanzelf oplossen, en daarom dus ook niet in het maken van vervolgafspraken omdat je niet weet hoe je verder moet. Wel in logisch nadenken en praktisch oplossen, betrouwbaar en duidelijk zijn.

Henk Spies

Henk werkt al ruim 25 jaar op het snijvlak van theorie en praktijk in wat nu het sociale domein heet. Hij heeft ruimte ervaring op straat, in spreekkamers, directiekamers en zalen, als onderzoeker, trainer, projectleider en beleidsmaker. Hij werkt al zo’n 20 jaar als zelfstandige [www.inclusivate.nl] voor overheden, gemeenten en uitvoeringsorganisaties, en is sinds 2020 tevens lector bij Avans [https://www.avans.nl/onderzoek/expertisecentra/veiligheid/lectoren/moeilijk-bereikbare-groepen-en-veiligheidsbeleid/henk-spies]. Zijn aandacht gaat vooral uit naar de ‘moeilijke klanten’ die elke professional in zijn of haar caseload heeft. Hoe ingewikkelder het vraagstuk, hoe meer ervan te leren valt: voor professioneel handelen, beleid en organisatievraagstukken. In samenwerking met onderzoekers en praktijkdeskundigen uit 10 landen heeft hij in een Europees onderzoeksproject een theorie ontwikkeld over effectieve interventies.

Ik probeer me over zoveel mogelijk dingen relaxt te maken, het leven te nemen zoals het komt. Het Taoisme vind ik een aantrekkelijke levensfilosofie. Voelen en vooral aanvoelen beschouw ik als de snelste manier van denken. Ik loop graag hard, omdat het mijn hoofd leeg maakt. In die ontspannenheid poppen bij mij vaak de beste inzichten en ideeën op. Daar moet ik daarna dan natuurlijk hard mee aan het werk. Daarnaast speel ik saxofoon en houd ik van improviseren. Daarin komen voor mij veel dingen samen: in het moment zijn, luisteren, ideeën laten ontstaan en al doende samen vormgeven. Analyse en reflectie zijn secundair, creatie komt eerst, vaardigheden zijn onontbeerlijk. Niet alleen in muziek.