Hoe vind je geschikte
IPTA kandidaten?


De doelgroep voor IPTA bestaat uit kwetsbare jongeren met problemen op meerdere leefgebieden die zich gemakkelijk door anderen voor hun karretje laten spannen. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de jongere afglijdt naar criminaliteit. Op school zijn vaak al problemen. Vaak spelen psychische problemen, cognitieve beperkingen en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen een rol. Het doel van IPTA is het voorkomen van criminele carrières.

Selectiecriteria voor deelname aan IPTA zijn:

  • (dreigende) uitval van school of werk
  • (vermoeden van) persoonlijke beperkingen
  • (vermoeden van) problemen op meerdere leefgebieden
  • (duidelijke aanwijzingen voor) afglijden richting verkeerde vrienden en criminaliteit
  • zorgen over de veiligheid van de jongere

Wie van de volgende jongeren vind je wel, en wie vind je niet tot de IPTA doelgroep behoren? Waar hangt dat vanaf? Waarover heb je meer informatie nodig om tot een beslissing te komen, en hoe ga je die vinden?


Earl

Earl is 15 jaar en gaat niet meer naar school. Hij woont samen met een gehandicapte zus bij zijn moeder. Volgens een jongerenwerker is hij betrokken bij een drillrapgroep.

Ahmet

Ahmet is 22 en komt net uit de gevangenis waar hij twee jaar vast heeft gezeten. Hij wordt gezien als organisator van drugshandel en is een neef van een bekende crimineel. Hij vraagt een uitkering aan omdat hij een woning nodig heeft en niet in zijn oude wereldje wil terugvallen. Hij heeft geen startkwalificatie en nauwelijks werkervaring.

David

David is 26 en heeft tien jaar op straat geleefd, gevangenis in en gevangenis uit. Hij heeft geen startkwalificatie en een waslijst van baantjes die hij niet lang volgehouden heeft. Hij heeft geen contact meer met zijn familie.

Shahin

Shahin is 18 en gaat niet meer naar school. Hij is bekend bij de wijkagent als iemand die betrokken is bij winkeldiefstallen, bedreigingen en als relschopper. Hij heeft geen uitkering en voor zover bekend geen (wit) werk. Zijn broer zit vast en Shahin heeft vaak ruzie met zijn ouders.

Ismael

Ismael is 21 jaar en heeft geen startkwalificatie. Hij woont nog bij zijn ouders. Het is niet duidelijk wat hij doet op dit moment. Hij heeft een flinke schuld die ontstaan is omdat hij zijn ID-bewijs en bankrekening heeft laten gebruiken. Hij heeft onder andere telefoons en auto’s op zijn naam staan. In de buurt staat hij bekend als een niet zo slimme jongen die door zijn familie geholpen wordt.

Shirley

Shirley is 20 jaar en woont zelfstandig. Ze heeft mbo-2 mode en ontvangt een bijstandsuitkering. Ze is snel overbelast en is in behandeling voor een bipolaire stoornis. Ze is bevriend met een aantal gasten die winkeldiefstallen plegen en boetes hebben voor zwartrijden.

Johan

Johan is 19 jaar en woont zelfstandig. Hij heeft lang in begeleid wonen projecten gezeten. Zijn vader is uit beeld en zijn moeder heeft psychische problemen. Hij heeft mbo-2 handel gedaan en werkt af en toe via een uitzendbureau. Hij heeft een aantal boetes voor zwartrijden in het OV en blowt veel.