Regelen

Dingen regelen is een belangrijk onderdeel van de IPTA-aanpak. Werk, opleiding en inkomen, huisvesting, identiteisbewijs, zorg en schulden, een positief sociaal netwerk. Hoe krijg je nu effectief dingen voor elkaar?


Uitdagingen

  • Hoe krijg je organisaties, instanties, schuldeisers zo ver dat ze meewerken aan een oplossing? Waarom zouden ze dat doen? Hoe beweeg je ze om een uitzondering te maken?
  • Hoe krijg je een jongere zo ver dat hij meewerkt?
  • Hoe kom je tot keuzes? Wat pak je als eerste aan, wat later, wat niet? Waar trek je een grens?

Inzichten

BBB (bed, bad, brood) zijn essentiële basisbehoeften die als eerste in orde moeten zijn. Daarna zijn de belangrijke herstel-bevorderende factoren voor de meeste problemen (1) iets hebben om voor te leven, (2) je verbonden voelen met mensen om je heen, en (3) een normale omgeving: WWW (werk, woning, wederhelft).

Onder stress nemen mensen slechtere beslissingen. Uit onderzoek blijkt dat het IQ door stress 14 punten kan zakken. Dat is ongeveer het verschil tussen vmbo-t en praktijkonderwijs. Dingen tijdelijk overnemen en problemen oplossen kan rust creëren waardoor iemand weer betere beslissingen gaat nemen. Zie ook deze publicatie over Mobility Mentoring.

Uit onderzoek blijkt dat recidive na detentie minder is als de basis op orde is: een identiteitsbewijs, een woning en een zinvolle dagbesteding (werk).

Aangeleerde hulpeloosheid (“slachtoffergedrag”) kan het gevolg zijn van meermaals in situaties zitten waarin je geen invloed kunt uitoefenen op gebeurtenissen die je overkomen. Het kan ook het gevolg zijn van pamperen. In de transactionele analyse is het één van de basisposities in de dramadriehoek: de rollen van aanklager, helper en slachtoffer houden elkaar vaak in stand. Patronen kun je onder andere doorbreken door zelf uit een patroon te stappen en feedback te geven aan de jongere, of door te ‘spelen’ met je eigen rol: bijvoorbeeld het ‘missende ingrediënt’ inbrengen (zoals assertiviteit in een slachtoffer-redders relatie) of door met humor te ontregelen.

Effectieve beïnvloedingsstrategieën (Cialdini) zijn: sociale bewijskracht (‘anderen doen het ook’), autoriteit (‘de deskundigen zeggen het’), schaarste (‘zo’n kans als deze komt niet vaak voorbij’), consistentie (‘wie A zegt moet ook B zeggen’), sympathie (zeg het met een glimlach), wederkerigheid (‘voor wat hoort wat: ik doe iets voor jou, jij doet iets voor mij’), erbij horen (‘wordt één van ons’)


Praktijkverhaal 1

Laat je de jongere het zelf regelen of neem je het over?

Wat zegt het jongerenpanel?


Praktijkverhaal 2

Ismaël stond bekend als één van de drugsdealers in de wijk. Samen met vrienden hing hij vaak rond op het plein en ‘deden ze dingen’. Na een detentie is het gelukt om zijn leven op orde te krijgen: hij heeft een zelfstandige woning gekregen en is net aan het werk gegaan. Hij belt op, klinkt gespannen en vertelt dat er een probleem is: hij is net benaderd door een oude kennis om een schuld te vereffenen. “Ik moet voor het einde van de week duizend euro aflossen, ik weet niet waar ik dat vandaan moet halen. Met die gast valt niet te spotten man”.

Ga je hem hierbij helpen? Hoe? Wat kan wel, wat kan niet? Waar trek je de grens?

Wat zegt het jongerenpanel?


Praktijkverhaal 3

Joran woont zelfstandig, heeft een uitkering, hangt vaak op straat met zijn vrienden, heeft geen startkwalificatie en is sociaal niet heel vaardig. Hij voelt zich vaak somber.

Dilemma: zet je in op therapie, sociale vaardigheidstraining en het halen van een startkwalificatie, of zet je in op het vinden van een baan en het zo snel mogelijk creëren van huisje-boompje-beestje? Problemen repareren of inzetten op nieuwe mogelijkheden?

‘Vergroten van je weerbaarheid en je competenties gaat je helpen om verder te komen’

‘Als je basis op orde is gaan een heleboel dingen daarna vanzelf’

Wat zegt het jongerenpanel?


Praktijkverhaal 4

Ayoub wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig misdrijf. Je inschatting is dat als hij huis-boompje-beestje heeft, hij als een normale burger zal gaan functioneren en zich niet met criminele activiteiten bezig houdt.

Bied je hem een gelijk een baan en huisvesting aan (grote stappen) of ga je hier in kleine stapjes toe werken. Risico nemen of op safe spelen?

Wat zegt het jongerenpanel?


Praktijkverhaal 5

Jerry heeft praktijkschool gedaan en het advies gekregen ‘route arbeid’. Zelf wil hij toch heel graag een startkwalificatie halen. Zijn ouders stimuleren hem.

Ga je hem de situatie leren accepteren (naar werk toe) of proberen de te situatie veranderen? (Inzetten op een startkwalificatie)

Wat zegt het jongerenpanel?