Welkom in de SLIM lounge


De SLIM theorie en methodiek hebben we in vele trainingsgroepen, samen met vele professionals, fijngeslepen. Op deze website vind je een toegankelijke en praktische beschrijving. De theorie is ontwikkeld door Henk Spies, de praktische en methodische uitwerking door Henk Spies en Noël Romijn samen.

Het methodiekgedeelte is premium content. Daarin hebben we zelf flink geïnvesteerd. Die content is onderdeel van trainingen, werkcolleges en workshops die we verzorgen. Als je daar toegang toe wilt, kun je hierboven een account aanmaken.

Toegang tot premium content

Jezelf de SLIM-methodiek eigen maken vraagt uitleg, materiaal, oefenen en feedback. Uitleg en materiaal kun je vinden op deze site. Oefenen moet je zelf doen, feedback kunnen wij je geven. Iedereen heeft een andere manier van leren en andere voorkeuren. We hebben daarom verschillende mogelijkheden:

Training ‘effectief begeleiden van jongeren’: zie de website van Divosa voor startdata, programma en kosten. Algemene informatie over het programma en kosten kun je hier vinden (oudere training): https://www.divosa.nl/agenda/hoe-kun-je-jongeren-effectief-begeleiden-start-16-januari

Deze training bestaat uit zelfstudie (toegang tot premium content), interactieve groepsgewijze uitleg, werkvormen en oefenen van de SLIM methodiek. De training kan worden aangepast op alle doelgroepen en problematieken. De SLIM methodiek is toepasbaar op alle sociale dienstverlening. Neem contact met ons op voor meer informatie en overleg. De kosten bedragen 7.500 euro (exclusief btw) voor groepen van ca. 10 deelnemers. We werken altijd met twee trainers/acteur.

Toegang tot de premium content voor zelfstudie plus drie individuele coachingsgesprekken van 1,5 uur op tijdstippen die je zelf met ons kunt plannen. De eerste individuele sessie is een Q&A over de SLIM-methodiek aan de hand van je eigen en van onze casuïstiek. De tweede en derde sessie bespreken we samen (video/audio) opnamen van gesprekken die je voert met een eigen cliënt. Die stuur je ons van tevoren op, die analyseren we en bespreken we dan samen. Het vertrekpunt zijn je eigen gesprekken. Wij leren je om die SLIM te analyseren, geven je tips en onderzoeken samen met jou alternatieve handelingsmogelijkheden. Onze ervaring is dat als je dit twee keer doet, het een zeer goed leerrendement oplevert. De kosten hiervoor bedragen 750 euro (exclusief 21% btw). Als je dit als particulier wilt doen en minder draagkrachtig bent, kun je contact met ons opnemen. Als je niet met gespreksopnamen wilt werken, maar liever ter plekke casuïstiek en dilemma’s met ons bespreekt, kan dat ook. In dat geval bedragen de kosten van het individuele traject 600 euro (exclusief 21% btw).

Als je alleen toegang wilt tot de premium content en verder vertrouwt op je eigen leervermogen, kun je voor 150 euro lid worden. Je krijgt dan toegang tot de premium content en toekomstige updates.

Neem contact met ons op en laat ons weten hoe we je kunnen helpen!

henk.spies@inclusivate.nl

De ontwikkeling van SLIM

SLIM is oorspronkelijk ontwikkeld als een wetenschappelijk analyse instrument. Daarvoor bleek het zeer bruikbaar en al doende is het verder ontwikkeld tot een theorie over effectieve interventies. Daarmee kun je achteruit kijkend (want dat is wat onderzoek doet) goed verklaren waarom beleid of een aanpak soms werkt en soms niet, en waarom een hele andere aanpak soms ook werkt of juist niet. Maar werkt het ook vooruit kijkend? Heb je er hier en nu iets aan als je iemand verder wilt helpen? Daartoe hebben we het verder ontwikkeld tot een methodiek. Die bestaat uit verschillende typen gesprekken die je kunt voeren, met een overkoepelend kader dat helpt om te bepalen welk type gesprek je in welke situatie het beste kunt voeren. En welk type interventie het beste past, hoe een traject eruit zou kunnen zien, wil het effectief zijn. Daarmee kun je je professionele intuïtie aanscherpen, beter uitleggen waarom je doet wat je doet, en betere keuzes maken in het uitzetten van een traject.