De theorie van SLIM


Hier vind je een uitleg van het Subjectief Logisch Interventie Model. Dat is een hulpmiddel voor maatwerk in het helpen van mensen. Maatwerk is eenvoudiger dan we denken, als we één ding voor ogen houden: iedereen heeft een eigen manier van kijken naar zichzelf en naar de wereld. Als we samen iets willen bereiken, moeten we onze manieren van kijken op elkaar afstemmen. Want als we dat doen, ontstaat er tussen ons een gezamenlijke logica van oorzaak en gevolg. Alles gaat vanzelf en we komen waar we willen zijn. Als er géén match is tussen hoe jij jezelf ziet en hoe ik jou benader, ontstaat er gedoe: weerstand, afhaken, verstarring en stagnatie. Dat klinkt logisch, maar hoe doe je dat? Wij hebben het praktisch gemaakt voor je.

Onder SLIM-theorie vind je een uitleg van de belangrijkste principes. Onder typen gesprekken vind je een praktische uitleg van verschillende typen gesprekken die je in de praktijk kunt voeren. Als je 1+1 combineert ben je SLIM bezig, en ontdek je wat werkt voor wie en wanneer. Welke situatie vraagt om welk type gesprek?
De wetenschappelijke onderbouwing van SLIM vind je hier. In het boek ‘De jeugd maar geen toekomst? Naar een effectieve aanpak van sociale uitsluiting (uitgeverij SWP, 2016)’ is het model voor het eerst uitgewerkt.

SLIM: welke benadering werkt in dit geval?
Subjectief: hoe ziet de ander zichzelf en zijn situatie?
Logisch: hoe beter ik aansluit op de ander, hoe sterker de logica van oorzaak en gevolg
Interventie: wat kan ik doen om de ander te helpen?
Model: ideaal-typisch zijn er vier interventie-logica’s te onderscheiden