Methodische gespreksvoering


Leestijd: 5 min

Inhoudsopgave

  1. Schakelen tussen typen gesprekken
  2. Leren van de SLIM-methodiek

Schakelen tussen typen gesprekken

De SLIM methodiek bestaat praktisch gezien uit zeven typen gesprekken die je kunt voeren. In de praktijk kunnen die in elkaar overlopen. De eerste stap is altijd om constructieve gespreksvoorwaarden te creëren, de ander te leren kennen en tot een gezamenlijk doel en plan te komen: gesprekken 1 en 2. Van daaruit ga je naar één van de vervolggesprekken 3, 5, 6 of 7. Als één van jouw taken is om iets te regelen, voer je gesprek 4. Als een gesprek of traject vastloopt, keer je terug naar deze eerste stappen (1 en 2): we hadden iets afgesproken met elkaar! (begrenzen) Of zeg je nou dat je eigenlijk iets anders wilt? (beter-leren-kennen). Van daaruit bepaal je opnieuw de vervolgbenadering. Als het gesprek stroomt zit je goed, als het hapert moet je iets veranderen. En als je een ‘verkeerde’ afslag neemt, kun je altijd een stap terug doen en het op een andere manier proberen. Het gaat erom:

  • dat je je bewust bent van het soort gesprek dat je aan het voeren bent
  • wat de ander nou eigenlijk over zichzelf zegt
  • of het gesprek stroomt of niet
  • dat je aan de hand daarvan kunt schakelen tussen de verschillende typen gesprekken.


Het leren van de SLIM-methodiek

De praktische uitwerking van de SLIM methodiek is gemaakt door Henk Spies en Noël Romijn samen, in de loop van drie jaar samenwerking en ruim 20 trainingsgroepen, ook in Noorwegen. In het menu hiernaast vind je meer informatie, tips en voorbeelden van de verschillende typen gesprekken. De tips gaan over de belangrijkste dingen die vaak naar voren komen als we met professionals werken. De voorbeeldgesprekken zijn rollenspellen uit trainingen door Henk Spies en Noël Romijn. Het zijn zoveel mogelijk ‘echte’ (geïmproviseerde) gesprekken, geen didactische demonstraties. Meestal weten we van tevoren niet met elkaar welke kant een gesprek opgaat, en soms wisselen we van koers omdat het niet loopt.

Er zijn altijd verschillende manieren om gesprekken te voeren. Een perfect gesprek bestaat niet, het kan altijd beter. SLIM werken vraagt dat je met een derde oog kunt monitoren wat je aan het doen bent, terwijl je het doet. Om dat te leren, helpt het om dat eerst te doen zónder dat je het tegelijkertijd aan het doen bent. Kijk naar voorbeelden en probeer te analyseren wat er gebeurt en hoe je het zelf zou aanpakken. Neem gesprekken van jezelf op en analyseer achteraf wat je doet. Oefen de verschillende typen gesprekken los, zodat je er bedreven in raakt. Bedenk en oefen voor jezelf details van de verschillende typen gesprekken en de bijbehorende mindsets: wat zijn goede startvragen, wat is je rolopvatting en houding, welke verleidingen moet je weerstaan, aan welke drie dingen (niet meer, want dat lukt toch niet) moet je denken als je dit type gesprek voert?

Hoe vaker je dit doet, hoe meer je het op een natuurlijke manier kunt inzetten en hoe meer je in staat bent om ook in het hier en nu, terwijl je een gesprek aan het voeren bent, te observeren wat er gebeurt.

Het ontwikkelen van dat derde oog – je professionele intuïtie – is de belangrijkste vaardigheid. De SLIM-methodiek is een middel om je praktische wijsheid te ontwikkelen en je professionele intuïtie op een systematische manier aan te scherpen. Dat is nooit klaar.